Priser

När man tränar i Båstad Budoklubb betalar man dels en träningsavgift per termin enligt tabellen nedan och dels en medlemsavgift. Medlemsavgiften uppgår till 200 kr/termin och innefattar medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet som Aktiv Ungdom och RF.
I priserna ner till är detta sammanslaget.

Gradering vux 200kr Budopass vuxen 200kr
Gradering Mon och Knatte 100kr Mon och Knattepass 100kr

Betalas vid graderings tillfälle på plats.

Lek-ju-jutsu

Mon (9-14 år)

Studerande 14-25 år

Vuxna

Familj

650 kr

800 kr

1050 kr

1300 kr

2000kr per familj

JU JUTSU Magnus Hägerholt 0703-972728

info@bastadbudo.com