Båstad Budo styrelsemöte

Styrelsemöte 18/5

Närvarande
Rickard Andersson Ordförande
Kristian Einarsson Kassör
Magnus Hägerholt
Lars Haavimb Sekreterare
Johan Högwall

Ekonomisk rapport
Ekonomi god men för att följa prisutvecklingen för sporten kommer vi att höja medlemsavgiften ifrån 150 kr till 200kr för alla.
I denna avgift ingår försäkringen för alla medlemmar.

Utbildning
Bör skicka flera medlemmar på utbildning till förbundet.

Familjeförening
Frågan har väckts om att ombilda klubben till en familjeförening. Frågan kommer att ligga vilandes till i höst.

Skyltar
Ska sätta upp i samband med sommarstädning . Datum för detta är satt till

Sommarträning
Om intresse finns. Fråga kommer ställas på facebook ut till medlemmarna. Frågan kommer vara öppen till den 31/5.

Övrigt
Klubben kommer att låna ut klubbens lokaler till Enkos bandy lag för övernattning.